'Oku malu 'a e PayPal fakatau pea fakapapau'i mai 'a e 100% mahino 0 fakafo'ou ho'omou misini paaki

'E lava ke ke faka'aonga'i ho'o kaati fakamo'ua ke totongi 'a e me'a ke fakamu'omu'a 'i he fakatau 'o e PayPal.
Kapau 'e 'ikai lava ke to'o e fakafo'ou 'o e misini paki 0 tokoni'i kitautolu ke 'o fakafou 'i ha tokoni taukakapa ke tokoni ke fakafo'ou 'a e 0 mahino.
Vaitohi hili'anga ngaahi misini paki 'i he ngata'anga 'o 'enau mo'ui,
'Oku 'osi 'a e ngaahi konga 'i loto 'o e misini paki,
'A e misini paki vaitohi hili'anga 'i he faka'osinga 'o e ngaue tokoni ko e mo'ui,
'Oku ofi ki he ngata'anga 'o 'enau mo'ui ki he ngaue tokoni, 'a e ngaahi konga 'i loto 'i he misini paaki 'o e
Hili hano fakatau 'o fakafou 'i he 'imeili-(fehokotaki'anga 'o download vaha'ataimi mahino 'oku fakafo'ou 'e he 0 'a e polokalama fakakomipiuta),
'I he polokalama fakafo'ou e 0 mahino ko 'eni, 'e lava ke ke fakafo'ou 'a e fa'ahinga misini paaki 'o e sipinga 'o e kaunga ako,
mo ta'efakangatangata 'e malava faka'aonga'i ia ki ho'o desktop pe komipiuta laptop,
'E lava ke faka'aonga'i 'e he polokalama Windows 'a e polokalama fakakomipiuta 'a e fakafo'ou 0 mahino (hange ko e ikuna 'a e Win7 'o e XP 8 10)
He 'ikai lava 'a e ngaahi polokalama (sipinga LINUX, DOS, UNIX, MAC) faka'aonga'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'a e fakafo'ou 0 mahino,
'Oku mahulu hake ia 'i hono faka'aonga'i 'o e telefoni to'oto'o 'o e 0 mahino fakafo'ou e polokalama fakakomipiuta 'a e tafa,

 • L365 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L375 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L380 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L383 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L385 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L455 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L475 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L485 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L550 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L551 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L555 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L565 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L650 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L655 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L800 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L805 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L810 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L850 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • M100-M101 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • M200-M201 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-10-ME101 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-20-ME-Photo-20 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-301 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-35 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-530 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-535 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-offce-1100-ME1100 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-offcie-82WD-ME82WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-OFFICE-70-ME70 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME-OFFICE-80W-ME80W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME300-ME360 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME330 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME340 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME350 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME510 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME520 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME535 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME560W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME570W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME600F Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME620F Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME650FN Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME660FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME700fw Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME85ND Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME900WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME940-ME-Office-940FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • ME960FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX100 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX125 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX130 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX215 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX230 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX330 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX410-415 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX420 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX430 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX530 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX535 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX625FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • NX635 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM240 PM245 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-730C Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-890C Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-930C Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-970C Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-980C Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A640-650 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A700 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A750 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A820 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A840 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A850 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A890 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A900 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A940 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-A970 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-G4500 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-G710 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-G820 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-G850 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-G860 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-T960 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PM-T990 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-045A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-1000-PX-1001 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-203A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-204A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-402A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-436A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-501A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-502A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-503A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-660 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-720WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-730WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • tw.3amm.com
  zh.3amm.com
  so591.com
   
 • A700-artisan700 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • A810-Artisan810-reset Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Artisan-710A710 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Artisan-800-A800 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Artisan-835-A835 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Artisan720-A720 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Artisan837-A837 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Atisan730-A735 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • B1100 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • B42WD-T42WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • BX305 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • BX535WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • BX630FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • BX925FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • BX935FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • C92-D92 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • CX-6000 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • DX4000-DX4050 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • DX5050 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • E-300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-306 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-4004 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-702A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-706A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-775A-776A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-801A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-802A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-803A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-804A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-805A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-806A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-807A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-901 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-902A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • EP-904A Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • K100-K101 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • K200 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • K300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • K301 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • K305 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L100 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L110 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L111 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L120 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L130 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L1300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L1800 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L200 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L210 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L211 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L220 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L301 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L303 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L310 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L313 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L350 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L351 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L353 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L355 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L358 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L360 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • L363 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-830FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-A740 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-G5000 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-G5300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-G900 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX602F Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX730WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • R1900 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • R2000 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • R3000 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • RX585 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • RX595 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SC-P600 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SC-P608 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SC-P800 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SC-PX5V-II Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SP-PHOTO-1430W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SP-PHOTO-1500W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX-235 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX-440W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX-445W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX115-SX117 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX125 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX130 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX218 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX425W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX430W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX435W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX515W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX535WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • SX600FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • T22 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX100 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX130 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX133 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX135 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX235 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX300F Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX320F Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX325F Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX420W Reset
 •  
 • XP-101 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-102 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-103 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • xp-104 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-200 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-201 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-202 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-203 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-204 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-205 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-207 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-208 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-212 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-213 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-214 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-215 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-217 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-21X Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-220 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-225 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-235 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-30 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-300 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-303 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-305 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-310 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-31X Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-320 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-322 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-323 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-325 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-33 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-400 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-402-XP405 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP211_214_411 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-302-XP305 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-41X Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-420 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-422 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-423 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-424 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-425 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-510 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-55 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-600 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-610 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • xp-615 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-700 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • xp-710 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-750 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-800 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-810 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-850 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-950 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • XP-960 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX430W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX435W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX525FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX560W Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX610FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX620 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX650 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX700 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX720WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX730WD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX800FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX810FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX820FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • TX830FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2510 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2630 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2631 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2650 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2651 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2660 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-2661 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-320 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-325 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-545 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-630 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-633 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-645 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-7011 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-7511 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-7515 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-7520 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF-840 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF2528WF2538WF2548 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WF60-workforce-60 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • Workforce-1100-WF-1100 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WorkForce-30-WF30 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WorkForce-40-WF40 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WorkForce-500-WF500 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • WORKFORCE-600-WF600 Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-800FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-810FW Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 • PX-820FWD Fakamahino'i 'a e polokalama fakakomipiuta 'o e fakafo'ou 0
 •  

  Faka'ata'ata 'e he misini paaki 'o e fatunga tohi fakafo'ou e 0

  G1000, G1100, G1400, G1900
  G2000, G2100, G2400, G2900
  G3000, G3100, G3400, G3900

  Jasa Reset Canon Online Jarak Jauh, Reset Canon G1000, G2000, G3000, G4000, IP2200, IP2500, IP2600, IP2700, IP2770, IP2772, IP2870S, IP3600, IP3680, IP4700, IP4800, IP4810, 

  IP4840, IP4850, IP4870, IP4900, IP4910, IP4940, IP4970, IP4980, IP4990, IP5810, IP5880, IP7240, IP7270IX6500, IX6510, IX6560, IX6840, IX7000, IX6870, IX6770, MG2120, MG2140, 

  MG2240, MG2270, MG3140, MG3540, MG3570, MG3670, MG4140, MG5140, MG5150, MG5170, MG5240, MG5270, MG5340, MG5450, MG5770, MG6140, MG6150, MG6170, MG6240, MG6370, MG7770, MG8140,

  MG8170, MG8240, MP230, MP237, MP250, MP258, MP260, MP270, MP278, MP280, MP287, MP480, MP490, MP497, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX320, MX330, MX377, 

  MX397, MX410, MX497, MX537, MX860, Pro 9000 Mark II, Pro 9500 Mark II ( Printer harus bisa masuk service mode )

  Fakamahino 'e he misini paaki 'o e Epson fakafo'ou e 0

  Artisan: Artisan 50, Artisan 600, Artisan 700, Artisan 710, Artisan 720, Artisan 725, Artisan 730, Artisan 800, Artisan 810, Artisan 830, Artisan 835, Artisan 837, Artisan 1430

  B: B30, B40W, B42WD, B1100, B1110
  BX: BX300F, BX305FW, BX310FN, BX320FW, BX525WD, BX535WD, BX600FW, BX610FW, BX620FWD, BX625FWD, BX630FW, BX635FWD, BX925FWD, BX935FWD

  C: C58, C59, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C76, C77, C78, C79, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C97, C98, C99, C110, C120, CC-570L
  Color: Color 1160, 760, 860
  CX: CX2800, CX2900, CX3100, CX3200, CX3300, CX3400, CX3500, CX3600, CX3650, CX3700, CX3800, CX3900, CX3905, CX4000, CX4080, CX4100, CX4200, CX4500, CX4600, CX4700, CX4800, 

  CX4900, CX4905, CX5000, CX5700F, CX5900, CX6000, CX6300, CX6400, CX6500, CX6600, CX7300, CX7400, CX7700, CX7800, CX8300, CX8400, CX9300F, CX9400Fax, CX9500F

  D: D68, D78, D88, D92, D120

  DX: DX3800, DX4000, DX4050, DX4200, DX4800, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7400, DX7450, DX8400, DX9400F

  EP: E-330, E-600, EP-301, EP-302, EP-306, EP-702A, EP-703A, EP-705A, EP-706A, EP-707A, EP-775A, EP-776A, EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-804A, EP-804F, EP-805A, EP-806A, EP-807A, 

  EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F, EP-904A, EP-904F, EP-905A, EP-905F, EP-976A, EP-976A3, EP-977A, EP-977A3, EP-4004

  ET:EcoTank ET-2550, ET-4500, ET-4550, ET-1400

  K: K100, K101, K200, K201, K300, K301

  L: L100, L110, L111, L120, L130, L132, L200, L210, L211, L220, L222, L300, L301, L310, L350, L351, L353, L355, L356, L358, L360, L362, L365, L366, L375, L455, L456, L475, L550, 

  L551, L555, L556, L558, L565, L575, L566, L655, L800, L805, L810, L850, L1300, L1800

  M: M100, M105, M200, M205

  ME Office: ME-1, ME-2, ME-10, ME-20, ME-30, ME-32, ME-35, ME-70, ME-80W, ME-82WD, ME-100, ME-101, ME-200, ME-300, ME-301, ME-303, ME-320, ME-330, ME-340, ME-360, ME-400, ME-401, 

  ME-510, ME-520, ME-530, ME-535, ME-560W, ME-570, ME-600F, ME-620F, ME-650FN, ME-700, ME-900WD, ME-940FW, ME-960FWD, ME-1100

  NX: N11, NX100, NX110, NX120, NX125, NX127, NX130, NX200, NX210, NX215, NX220, NX230, NX300, NX305, NX330, NX400, NX410, NX415, NX420W, NX430, NX435, NX510, NX515, NX530, NX620, 

  NX625, NX635

  P: P50, P60
  PP: PP-50, PP-50BD, PP-100 Discproducer - Requires Reset Keys for PP-50, PP-100 models
  PX: PX650, PX659, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730FWD, PX800FW, PX810FW, PX820WD, PX830FWD
  PX-045A, PX-046A, PX-101, PX-105, PX-201, PX-203, PX-203A, PX-404A, PX-405A, PX-434A, PX-435A, PX-436A, PX-503A, PX-504A, PX-505F, PX-535F, PX-601F, PX-602F, PX-603F, PX-673F, 

  PX-1001, PX-1004, PX-1200, PX-1600F, PX-1700F, PX-5500, PX-5600, PX-A640, PX-A740, PX-B750F, PX-V600, PX-V630, PX-G5000, PX-G5100, PX-G5300

  Photo: Photo 820U, 830U, 890, 900, 950, 960, 1280, 1290, 1390, 1400, 1410, 1430, 1500, 2100, 2200
  PictureMate: PM100, PM-200, PM210, PM215, PM225 PM235, PM240, PM245, PM250, PM260, PM270, PM280, PM290, PM300, PM310, PM400

  PM:PM-3500C, PM-4000px, PM-G800, PM-G4500, PM-G5000, PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A870, PM-A890, PM-A900, PM-A940, PM-A970, PM-D770, PM-D800, PM-D870, PM-G850, PM-G860, PM-

  G4500, PM-G5000, PM-T960, PM-T990

  R: R200, R210, R220, R230, R240, R245, R250, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R310, R320, R330, R340, R350, R360, R380, R390, R800, R1800, R1900, R2000, R2400, 

  R2880, R3000
  RX: RX420, RX425, RX430, RX500, RX510, RX520, RX530, RX560, RX565, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX630, RX640, RX650, RX680, RX685, RX690, RX700

  S: S20, S21, S22

  Sure Color: SC-P400, SC-P407, SC-P408, SC-P600, SC-P607, SC-P608

  SX: SX100, SX105, SX110, SX115, SX117, SX125, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX230, SX235, SX400, SX405, SX410, SX415, SX420W, SX425W, SX430, SX435, SX438, SX440, 

  SX445, SX510, SX515, SX525WD, SX535, SX600FW, SX610FW, SX620

  T: T10, T11, T12, T13, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T30, T33, T40W, T42WD, T50, T59, T60, T1100, T1110

  TX: TX100, TX101, TX102, TX103, TX105, TX106, TX109, TX110, TX111, TX112, TX113, TX115, TX116, TX117, TX119, TX120, TX121, TX123, TX125, TX129, TX130, TX133, TX135 
  TX200, TX203, TX209, TX210, TX213, TX219, TX220, TX230, TX235, TX300F, TX320F
  TX400, TX405, TX408, TX409, TX410, TX419, TX420W, TX430
  TX510FN, TX515FN, TX525, TX550W, TX560WD, TX600FW, TX610FW, TX620FWD, TX650, TX659
  TX700W, TX710W, TX720WD, TX730, TX800FW, TX810FW, TX820FWD, TX830FWD

  WorkForce: WorkForce 30, 40, 42, 60, 310, 315, 320, 321, 323, 325, 435, 500, 520, 525, 545, 600, 610, 615, 625, 630, 633, 635, 645, 840, 845, 1100
  WorkForce WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2521, WF-2528, WF-2530, WF-2538, WF-2540, WF-2548
  WorkForce WF-3010, WF-3011, WF-3510, WF-3520, WF-3521, WF-3530, WF-3531, WF-3540, WF-3541 - the reset function and read counters function are NOT available for this models 

  (adjustment functions only)

  WorkForce WF-7010, WF-7011, WF-7011, WF-7012, WF-7015, WF-7018, WF7110, WF-7111, WF-7510, WF-7511, WF-7515, WF-7520, WF-7521, WF-7525, WF-7610, WF-7620, WF-7621

  WorkForce WP-4011, WPM-4011, WP-4015DN, WP-4020, WP-4022, WP-4025DW, WP-4090, WP-4092, WP-4095DN, WP-4511, WP-4515, WP-4520, WP-4511, WP-4515, WP-4520, WP-4521, WPM-4521, WP-

  4525, WP-4530, WP-4531, WP-4532, WP-4533, WP-4535, WP-4540, WP-4545, WP-4590, WP-4592, WP-4595 - Reading counters only. Reset function NOT available.

  XP:XP-20, XP-30, XP-33, XP-55 
  XP-100, XP102, XP-103, XP-111 
  XP-200, XP-201, XP-202, XP-203, XP-204, XP-205, XP-206, XP-207, XP-208, XP-211, XP-212, XP-213, XP-214, XP-215, XP-216, XP-217, XP-225, XP-230, XP-231 
  XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-310, XP-311, XP-312, XP-313, XP-315, XP-320, XP-322, XP-323, XP-325, XP-330
  XP-400, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-410, XP-411, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-422, XP-423, XP-424, XP-425, XP-430, XP-431, XP-434
  XP-510, XP-520, XP-530
  XP-600, XP-610, XP-605, XP-615, XP-620, XP-625, XP-630
  XP-700, XP-710, XP-720, XP-730, XP-750, XP-760
  XP-800, XP-810, XP-820, XP-830, XP-850, XP-860
  XP-950, XP-960

  ============NGATA'ANGA=========

  Kau fa'ifa'itaki'anga 'oku fu'u lahi 'a e polokalama fakakomipiuta
  Fakatonutonu a e mamalie
  Kapau e sipinga pulia
  Kataki 'o 'imeili mai ha'anau feongoongoi
  Fakamalo atu 'i ho'o kaungame'a,

  Feongoongoi mo 'etau meili: Reset999@msn.com